Log in

Scota vzw, dé Schotense businessclub voor zelfstandigen, middenstanders, ondernemers, handelaars en winkeliers die banden hebben met Schoten.

Lid worden ?

Welkom bij SCOTA

Waarom nog maar eens een businessclub oprichten terwijl er al zo veel kamers van koophandel, middenstandsverenigingen, nijverheidsgroepen bestaan ?

De toenmalige beheerraad van KFC Schoten SK was, zoals elke sportclub, opzoek naar bijkomende financiële middelen. Tijdens een van de vergaderingen groeide het idee om nieuwe sponsors te zoeken en deze in een nieuw gezelschap samen te brengen. Aan mij werd gevraagd hiertoe het initiatief te nemen.

Uiteraard doe je zoiets niet alleen en ging ik op zoek naar enkele medewerkers. Deze vond ik in de persoon van Rudolph Huybrechts (Hudiko), Eric Pasmans (Pasmans), Staf Segers (houthandel Segers) en Geert Van Gastel (Bouwbedrijf Van Gastel).

Voor fiscaal – en juridisch advies gingen we te raden bij revisorenkantoor De Bock.
Guido De Bock begeleide ons bij het opstarten en oprichten van een vzw. Onze uiteindelijke naam werd officieel Businessclub SCOTA vzw. De statuten werden neergelegd en gepubliceerd in het BS van 10/09/1998. We kunnen deze datum dan ook beschouwen als onze geboortedatum.

Statutair werd vastgelegd dat onze vzw de zakelijke relaties tussen de leden zou ondersteunen en de vriendschappelijke onderlinge relaties zou promoten.
Om de werking van onze vereniging te ondersteunen werd aan de leden een deelname in de kosten gevraagd. Verder werd ook bepaald dat na afsluiting van het boekjaar en indien er een positief saldo was, dit zou aangewend worden voor ondersteuning van Schotense sportclubs en sociaal-culturele manifestaties.

Om onze vereniging wat extra stijl en standing te geven vroegen we aan toenmalig burgemeester Tony Sebrechts om het "peterschap" op zich te nemen.

Dit alles gebeurde ter voorbereiding, nu moesten er nog leden gezocht worden. Dankzij de enthousiaste inzet van de bestuurders konden we onze eerste activiteit en eigenlijk ook onze eerste algemene ledenvergadering houden. Deze vond plaats in brasserie Den Boot te Schoten. Onze leden werd een lekker diner aangeboden en voor het amusement zorgden "den dikke en den dunne" of Luc Caals en Dirk Van Vooren.

Ons eerste werkjaar was gestart. Per jaar werden een 4 à 5 activiteiten georganiseerd en ons ledenaantal groeide gestaag. Alle activiteiten vermelden is niet nodig maar aan enkele kleven toch zeer mooie herinneringen.

Een van de memorabele voor mij is en blijft ons bezoek aan Brouwerij De Koninck. Niet dat deze zo spectaculair was maar vooral om het hilarische. Ik geef U in het kort het verloop van deze vrijdagnamiddag. We zouden samenkomen in de Pelgrim in de Boomgaardstraat recht tegenover de brouwerij. Rond 14.00 uur waren we daar met een 40-tal aanwezigen. We zouden toch graag de brouwerij eens "in werking" zien. Met Wim Vandersteen was dit zo besproken.
Ik meldde mij aan bij de receptie van de brouwerij. Daar wist men van niets en Wim was nergens te bespeuren. De dame van het onthaal zat verveeld met de situatie en ik zeker niet minder. Een van onze eerste organisaties en het liep al mis. Gelukkig namen de leden het zeer sportief op. Je moet weten dat velen voor deze uitstap verlof hadden genomen.
Na wat telefoontjes kregen we uiteindelijk Wim te pakken. Hij zat lekker te tafelen in restaurant Den Uil in Brasschaat en was volgens zijn zeggen net een lekkere Normandische tong aan het verwerken. Er ging hem een lichtje branden, hij verontschuldigde zich en zou zo snel als mogelijk naar Antwerpen komen.

Hij besprak met z’n collega dat wij intussen het bezoek in omgekeerde volgorde konden starten. Eerst een broodje met een bolleke en het bekijken van een promotiefilm. Later zou dan het eigenlijke bezoek beginnen. Ok dan maar. Het was ondertussen al 15.00 uur geworden en we hoorden de sirene al die het einde van de werkdag aankondigde. Daar ging ons bezoek aan een brouwerij in werking.
Rond 15.30 uur arriveerde Wim in een vrij aanstekelijk gemoed. Met een kwinkslag en wat moppen en na nog enkele bollekes konden we onze rondleiding aanvatten. Op 20 minuten waren we daar terug buiten. Met een rotvaart hebben we door de gangen gelopen. De tranen liepen over onze wangen van het lachen en het zweet stond op ons voorhoofd. Het was die dag ook nog eens stikheet.

Om 16.00 uur waren we al terug in de Pelgrim voor het aperitief. Je mag raden welk?
Het is binnen SCOTA een traditie geworden om onze leden te voorzien van een hapje bij onze activiteiten. Ook toen was dit het geval. Stoofvlees bereid met De Koninck-bier en frietjes.
Mijnheer Modest, zaakvoerder van de brouwerij, had zich intussen ook bij aan tafel gezet en liet de nodige bollekes aanrukken. Als laatste heb ik de deur achter me toegetrokken om 02.30 uur. Ik was toen ook verantwoordelijk voor het financiële en moest uiteraard de rekening betalen. Mooi excuus he! ik heb dat trouwens altijd graag gedaan.

Andere mooie herinneringen zijn de verschillende etentjes op Schoten SK, de info-avond i.v.m. pensioensparen in de kantine van SK Schoten toen onze traiteur lichtjes aangeschoten toekwam, bezoek aan de kathedraal van Antwerpen (etentje in de Rooden Hoed), toneel in de poesjenellekelder (etentje in Sir A. Van Dijck), rondwandeling oude stad (etentje in de Zirk), ...

In de loop der jaren hebben, spijtig genoeg, enkele van onze bestuurders afgehaakt. Rudolpf, Eric en Geert werden vervangen door Jan Mertens, Dany Meul, Luc Willems en sinds vorig jaar Wim Verhofstadt. Ik wil bij deze alsnog de bestuurders van het eerste uur bedanken voor hun jarenlange inzet en medewerking.

Einde vorig werkjaar vroeg ik aan het bestuur om het voorzitterschap te willen overnemen. Om redenen had ik niet meer voldoende tijd beschikbaar om deze functie uit te oefenen. Binnen het bestuur werd Dany Meul voorgedragen als nieuwe voorzitter en tijdens onze algemene vergadering begin 2007 in restaurant Pane e Vino werd dit unaniem door onze leden goedgekeurd.
Met een bestuur van zes mensen, aangevoerd door een dynamische voorzitter heb ik er alle vertrouwen in dat onze vereniging verder zal uitgebouwd worden, dat onze activiteiten leuk, origineel en leerrijk blijven en dit op een gezonde financiële basis. De recente initiatieven (opstarten website, deelname Scheldeprijs '07, ...) geven in ieder geval aan dat dit het geval zal zijn.

Ik houd eraan U te bedanken voor de jarenlange steun en het in mij gestelde vertrouwen.
Uiteraard blijf ik onze club graag mee ondersteunen als lid van het bestuur.

Tot op onze volgende activiteit.

Groeten

Luc Van Gastel
Oprichter-bestuurder


Powered by Wild Apricot Membership Software